Klej do zabiegu laminacji rzęs

Służy do umocowania silikonowej podkładki na powiece, mocuje rzęsy na silikonowej podkładce. Poprawia kierunek brwi.

Ostrzeżenia:

Tylko do użytku zewnętrznego. Tylko do użytku profesjonalnego.

Dobrze zamknij po każdym użyciu.

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Przechowywać w chłodnej temperaturze i unikać bezpośredniego światła, chronić przed oparami.

Produkt nie może mieć kontaktu z oczami.

W przypadku podrażnienia przerwać stosowanie.

Może powodować uczucie gorąca, przestań używać.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć obficie jałowym płynem do przemywania oczu iw razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Płucz przez 15 minut, trzymając oczy otwarte.

Nie używaj gorącej szmatki. Nadmierne rozgrzanie kleju może spowodować powstanie niebezpiecznych i drażniących produktów rozkładu. W wyniku rozkładu termicznego mogą powstawać tlenki węgla, tlenki azotu i wybuchowe opary.

 

Pojemność: 5 ml