BADANIE SKUTECZNOSCI ZABIEGU LAMINACJI RZĘS MY LAMINATION

Badanie skuteczności zabiegu laminacji rzęs zostało przeprowadzone w laboratoriach badawczo rozwojowych Uniwersytetu w Padwie (Włochy). Celem badania była ocena skuteczności zabiegu laminacji pod kątem zwiększenia objętości rzęs poprzez pomiar średnicy rzęs pacjentów wyrażonej w mikronach za pomocą mikroskopu elektronowego ESEM. Badanie wykonane zostało zgodnie z deklaracją helsińską światowego towarzystwa medycznego. 

Średnia wieku osób badanych 44 lat ( między 18 a 65 rokiem życia)

Pomiary średnicy na zdjęciu wykonanym Mikroskopem ESEM (powiększenie 1000 krotne) wykonano na rzęsach pobranych T0 (przed profesjonalnym zabiegiem laminacji rzęs), w T1 (bezpośrednio po wykonaniu zabiegu laminacji rzęs MY LAMINATION) oraz po 1 miesiącu stosowania codziennie (rano i wieczorem) produktu domowego Vitamin Lash Serum Home (TF).

WNIOSEK: znaczny wzrost średnicy rzęs.